Celebració FIET 2024

El Consorci d’universitats catalanes ha realitzat el Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia a Tarragona, seguint l’estructura per línies i eixos de treball que també van servir per organitzar el FIET 2014, el FIET 2021 i les jornades que anualment se celebren.

El Fòrum tècnic es va celebrar els dies 12 i 13 de març amb la presència de més de 100 experts de 20 països i el Fòrum públic va comptar amb més de 450 participants de més de 100 institucions. Com a novetat, ha incorporat al Fòrum públic, a més de conferències, taules de debats i presentació de més de 30 comunicacions, l‟organització de debats entorn de reptes, la presentació d‟experiències de centres educatius a dues modalitats de premis i la participació d‟estudiants no universitaris.

El professor Joaquín Gairin va ser el responsable de la línia de “Polítiques educatives” i va presidir els Jurats dels premis FIET Centres transformadors i FIET Jove. La professora Cristina Mercader Juan va coordinar la línia “Xarxes i participació ciutadana” i va organitzar el treball per reptes desenvolupat a cadascuna de les línies. També hi va participar la professora i tècnica del Departament d’Educació Tona Castell i més de 10 participants dels programes formatius en Competència Digital Docent que s’estan realitzant a la UAB. 

Més informació aquí.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies