Convocatòria personal investigador predoctoral

CRiEDO UAB convoca un concurs per a la contractació d’una plaça d’investigador predoctoral vinculat al projecte REDU-CAT: Xarxa de Centres Informats en Evidències de Recerca: Disseny i validació d’un model a Catalunya.

Des del 15 de març està oberta la convocatòria per a la contractació de Personal Investigador Predoctoral de finançament específic vinculat al desenvolupament del projecte REDU-CAT,  aquesta romandrà oberta durant els següents deu dies naturals.

El projecte “REDU-CAT: Xarxa de Centre Informats en Evidències de Recerca: Disseny i validació d’un model a Catalunya” pretén, mitjançant la col·laboració de docents, equips directius, investigadors i agents clau, desenvolupar la capacitat de recerca dels agents involucrats, acompanyar els centres en l’ús del model i aprofitar el potencial de les xarxes professionals per donar suport als processos de millora informats per l’evidència.

Les persones interessades en l’oferta de treball han de complir amb els requisits sol·licitats, que són els següents:

  • Graduat universitari i màster universitari en educació o afins.
  • Realitzar la tesi doctoral en la temàtica del projecte.

La persona escollida per a la plaça tindrà com a funcions principals donar suport per a la recollida i anàlisis de dades, redacció d’informes, revisió i anàlisi bibliogràfica, gestió dels canals de contacte i difusió del projecte, col·laborar en l’organització d’activitats de transferències relacionades amb el desenvolupament del projecte i activitats de gestió del projecte, com la preparació de les reunions i redacció d’actes.

Per a informació més extensa sobre la convocatòria aquí.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies