La resolució de casos com a mètode d’aprenentatge

39-Curs_Marita
Formació

Marita Navarro participa com a professora en el Curso d’expert per a la formació de professorat universitari de la Universitat de Córdoba

La sessió impartida per la professora Navarro es situava en el mòdul de metodologia educativa i s’ha titulat “La resolució de casos com a mètode d’aprenentatge” i ha tingut una duració de 10 hores.

La filosofia, fonamentació teòrica i desenvolupament dels materials per al curs sorgeix a partir del grup de la feina desenvolupada per un conjunt de professor de l’àrea de Organització i Didàctica de la UAB, tots ells vinculats també a l’Equip de Desenvolupament Organitzacional. Aquests professors, sota la coordinació de la Dra. Carme Armengol, i amb el desig de millorar la qualitat de la docència, es constituïren com a equip docent prenent com a base els principis propis d’una “comunitat d’aprenentatge professional” (Cocharan-Smith i Lytle, 1999).

Els motius que els portaren a desenvolupar aquesta activitat de coordinació entre el professorat vinculat a l’EDO tenien dues vessants; per una banda, en l’àmbit macro-social, es relacionava amb la convergència europea, eficàcia i qualitat; des de la banda micro-social, va ser important la transformació de les titulacions d’educació en veritables comunitats d’aprenentatge on els estudiants reben un ensenyament de qualitat que es tradueix en quotes elevades de professionalitat.

Professors de l’EDO vinculats amb el grup de treball: Carme Armengol (coord.), Diego Castro, Maria del Mar Duran, Miquel Ángel Essomba, Mónica Feixas, Joaquín Gairín, Marita Navarro i Marina Tomàs

Publicació relacionada clicant aquí.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies