Formació de Mestres

239-ARMIF
Recerca

L’EDO ha obtingut dues ajudes de la convocatòria ARMIF per a la millora i la innovació del model formatiu de les titulacions universitàries d'educació infantil i d'educació primària.

Dos equips de l’EDO han rebut ajudes en el marc de la primera convocatòria ARMIF que va publicar l’AGAUR el passat mes de febrer. Concretament, els projectes que s’han concedit són:

Investigar i emprendre: dues competències per a millorar la qualitat de la formació inicial dels mestres, amb el codi 2014ARMIF-00045, i dirigit per la prof. Mireia Tintoré, del grup EDO-UIC. L’objectiu d’aquest projecte, en el qual participaran mestres i professorat de la Universitat Internacional de Catalunya i la Universidad de Loyola, és millorar la qualitat de la formació inicial dels mestres mitjançant el desenvolupament i avaluació d'estratègies que afavoreixin el treball de dos tipus de competències transversals: les competències científiques per afavorir l'esperit crític, de recerca i d'indagació. I les competències relacionades amb la innovació i creativitat que poden promoure l'esperit emprenedor i la inserció en el món laboral.

L'avaluació dels efectes i impacte de les pràctiques curriculars en la formació del professorat i en els centres de formació, amb codi 2014ARMIF00023, i dirigit pel prof. Joaquín Gairín, del grup EDO-UAB. L’objectiu d’aquest projecte, en el qual també participen membres del grup EDO-UDL y mestres de diferents escoles, és analitzar l’impacte que les pràctiques curriculars tenen sobre els estudiants i institucions implicades, i pretén delimitar un model per a analitzar els efectes i impacte de les pràctiques curriculars., tot identificant els efectes i impacte que les pràctiques curriculars tenen sobre la satisfacció i aprenentatge dels estudiants i les institucions involucrades.

La concessió d’aquests dos projectes reafirmen la voluntat del grup EDO de mantenir una actualització constant de la docència que imparteixen els seus investigadors, al mateix temps que presentar resultats que puguin resultar d’utilitat per a la resta de comunitat universitària.

Per a més informació sobre els projectes, revisar l’apartat corresponent d’aquesta web.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies