Eina per avaluar la transferència de programes de formació del professorat universitari

19_RedU
Recerca

Un equip format per membres de diferents departaments i universitats, liderat per la Dra. Mònica Feixas, treballa en la validació d’un instrument d’avaluació de la transferencia de la formació docent universitària.

La Dra. Mónica Feixas és la coordinadora del projecte titulat “Desarrollo de una herramienta para la evaluación de la transferencia de los programas de formación del profesorado universitario”, finançat per la RED-U (Red Estatal de Docencia Universitaria) i l’objectiu principal de la qual és validar un instrument per a l’avaluació de la transferència de la formació docent universitària que sigui extensible a qualsevol context d’educació superior.

El present estudi pretén aplicar l’adaptació de l' instrument “Learning Transfer System Inventory” (LTSI) de Holton & Bates (1998, 2000) al context universitari espanyol per a analitzar, en diferents programes de formació docent, les activitats formatives que potencien en desenvolupament de competències transversals bàsiques per a l’exercici docent. Per això, (1) es seleccionaran aquelles activitats formatives, de les diferents universitats participants, que estiguin encaminades al desenvolupament d’un conjunt determinat de competències. Posteriorment (2) s’avaluarà l’eficàcia d’aquestes activitats, aplicant l’instrument LTSI_HE, l’adaptació al context universitari espanyol, i emprant els factors que integren com elements de diagnòstic i avaluació de la transferència de la formació docent. A més, (3) es realitzaran avaluacions diferides dels programes formatius més destacats per a analitzar la capacitat de predicció dels factors com a mesures alternatives de la transferència. El diagnòstic dels factors de transferència, lligats al desenvolupament competencial, i la seva avaluació, permetrà fer propostes concretes sobre com millorar l’efectivitat de la formació docent del professorat, així com orientar la presa de decisions per a la millora de la mateixa en el conjunt de les universitats espanyoles.

La recerca parteix del treball col·laboratiu entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la U. Sant Gallen i Pädagogishe Hochschule de Zürich (en concret els grups de recerca GIPE i EDO i la professora Franziska Zellweger) amb el Dr. Elwood F. Holton, professor de la Louisiana State University (Estats Units), una de las primeres figures mundials sobre el desenvolupament dels recursos humans i la eficàcia de la formació continuada.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies