Creació de Coneixement i Aprenentatge Informal

99_Master_Inteligencia
Seminaris

Aquest Simposi presenta els resultats de diverses investigacions sobre la identificació, desenvolupament i avaluació de l'aprenentatge informal, vinculat a les activitats que els treballadors d'una organització realitzen en el seu lloc de treball.

Les organitzacions modernes, públiques i privades, busquen convertir-se en organitzacions que aprenen, mitjançant estratègies de gestió del coneixement i aprenentatge informal. Les organitzacions, en aquesta línia, esperen que els seus membres generin coneixement, aprenguin de manera continuada i comparteixin aquests coneixements i aprenentatge amb la resta de l'organització. Aquests propòsits es converteixen en aspiracions quan la complexitat i la intensitat de les tasques que han de desenvolupar els treballadors exigeixen noves respostes coordinades, efectives i en un temps raonable.

Contínuament apareixen noves situacions, l'atenció no està contemplada per les organitzacions, que plantegen la necessitat de plantejaments diferents i la utilització d'estratègies i instruments que ens permetin copsar la complexitat i donar les respostes més pertinents. Inevitablement, hem de referir-nos en aquest punt a l'intercanvi de coneixements, l'aprenentatge informal i als mecanismes que permetin la seva adequada gestió.

Aquest Simposi presenta els resultats de diverses investigacions sobre la identificació, desenvolupament i avaluació de l'aprenentatge informal, vinculat a les activitats que els treballadors d'una organització realitzen en el seu lloc de treball i que comporten un desenvolupament de les seves competències professionals (Cofer, 2000, Lohman, 2009).

Les aportacions previstes promouran l'intercanvi d'experiències i el debat a partir de les següents presentacions:

1. Aprenentatge organitzatiu i aprenentatge informal a les organitzacions. Un estudi a l'Administració pública. 
Joaquín Gairín Sallán i David Rodríguez Gómez (U. Autònoma de Barcelona; Espanya).

2. Delimitar un sistema d'indicadors de l'aprenentatge informal a les organizaciones. Miren Fernández d'Àlaba (U. Autònoma Barcelona)

3.-Proposta de procediments per a la certificació de l'aprenentatge informal. José Luis Muñoz (U. de València) i Blanca Patricia Silva (U. Autònoma de Barcelona)

4.-Estratègies per a la promoció de l'aprenentatge informal a les organitzacions. Anna Díaz Vicario i Edgar Iglesias (U. Autònoma de Barcelona)

5. Aprenentatges sobre la promoció de l'aprenentatge informal. Jesús Martínez (CEJFE, Departament de Justícia)

Aquesta proposta tracta així de contribuir al debat sobre els mecanismes ocults que poden ajudar a millorar la integració de les persones en les organitzacions i, a la vegada, impulsar una major efectivitat institucional.

Presentació de la sessió: http://goo.gl/g7x5qR

Per a més informació: http://xiiicioie.com/XIIICIOIE/

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies