Comunitats de Pràctica Professional

comunidades de practica
Publicacions

Publicats els resultats del  projecte “La creació i gestió del coneixement a comunitats online de pràctica professional”.

L’editorial Wolters Kluwer ha publicat recentment l’obra “Comunitats de pràctica professional. Creació, desenvolupament i avaluació”, que recull els resultats del projecte “La creació i gestió del coneixement a comunitats online de pràctica professional” (EDU2010-18506), coordinat pel professor Joaquín Gairín, i finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.

El document, que ha estat elaborat pels membres de l’equip d’investigació, es desenvolupa a través dels següents capítols: la creació de comunitats de pràctica professional, el desenvolupament d’aquestes, una guia d’autoavaluació de les CoPs, estratègies i instruments per a la seva millora, dues experiències sobre comunitats de pràctica en l’àmbit educatiu i social, les CoP a l’Administració pública, les CoP al sistema productiu i l’avaluació i acreditació de l’aprenentatge no formal i informal.

La recerca, que es va iniciar al 2011, perseguia com a objectiu general avaluar, proposar i validar procediments de creació i gestió del coneixement en comunitats online de pràctica professional. Els seus objectius se centren en analitzar el funcionament de la gestió del coneixement a comunitats d’èxit, establir estàndards per a la seva millora i validar procediments per al reconeixement de l’aprenentatge informal que es genera com a conseqüència del treball col·laboratiu.


Per a més informació sobre el projecte: http://goo.gl/ajfDx3

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies