What do we know so far about the research-teaching nexus in Initial Teacher Training? Findings from a systematic review

Imagotipo CRIEDO
Any de publicació: 2023
Autoria: Wang, Y., Newton, D., Moger, P., Ion, G., & Armau-Sabates, L.
Editorial: Review of Education, 11

Els programes de formació inicial del professorat (ITE) inclouen sessions d’ensenyament al campus i pràctiques escolars. Aquest article fa una revisió sistemàtica des del context dels programes de formació inicial del professorat a l’educació superior, utilitzant el terme “nexe” per resumir les diferents maneres d’integrar la recerca en l’ensenyament del campus i les diverses formes d’ensenyament basat en la recerca a l’escola dins dels programes ITE. La revisió es va centrar en estudis empírics, escrits en anglès o espanyol entre el 2015 i el 2022, que informen sobre aquest nexe: 17 articles escrits en anglès complien tots els criteris d’inclusió, però cap escrit en espanyol. El nexe es manifesta en tres nivells: el nivell previst (relacionat amb els cursos), el nivell implementat (referent a l’ensenyament al campus) i el nivell d’impacte (entre el professorat en formació). El nexe apareix al nivell previst a través de com els cursos i els punts focals associats per a la pràctica pedagògica es dissenyen i es dissenyen sistemàticament per integrar la recerca i l’ensenyament. A nivell implementat, el nexe sorgeix en l’èmfasi dels formadors de professors en les connexions epistèmiques entre la recerca i la pràctica escolar actual, i això posa de manifest les identitats dels formadors de professors i les seves necessitats de desenvolupament professional. Pel que fa a impacte, el nexe significa aconseguir l’harmonia entre, d’una banda, allò que els professors de formació inicial han après de la recerca i, de l’altra, els contextos socials reals —cognitiva, afectiva i autoeficaç—. La discussió d’aquests resultats proporciona una definició de treball del nexe recerca-ensenyament: tant per als formadors de professors com per als professors de formació inicial per utilitzar els productes i els processos de recerca per millorar l’eficàcia de l’ensenyament, ja sigui en la pràctica docent al campus o en la pràctica escolar.

Comparteix a les xarxes: