Unlocking the potential of research-informed practice: Insights into benefits, challenges, and significance among teachers in Catalonia, Poland, and England

Imagotipo CRIEDO
Any de publicació: 2024
Autoria: Ion, G., Kowalczuk-Waledziak, M., & Brown, C.
Editorial: European Journal of Education

Aquest estudi basat en enquestes aprofundeix en la complexa interacció de la utilització de la recerca en els enfocaments pedagògics d’una mostra de 534 professors de Catalunya (Espanya), Polònia i Anglaterra. Aplicant les lents de la teoria del consum de Baudrillard, presentem nous coneixements sobre els aspectes polièdrics de l’ús de la recerca, inclosos els seus beneficis, costos i importància dins de la professió docent. Els nostres resultats subratllen les interdependències entre els beneficis, els costos i la importància percebuts de la utilització de la investigació, reforçats per l’anàlisi factorial. Concretament, els nostres resultats indiquen que els professors consideren la investigació com un mitjà per millorar la seva comprensió de les teories educatives, proporcionant coneixements valuosos per informar les seves pràctiques docents. A més, la investigació capacita els professors per desafiar concepcions arrelades i adoptar estratègies pedagògiques innovadores. A més, la importància de l’ús de la recerca s’associa amb la seva alineació amb les prioritats de l’escola i la integració en els processos de presa de decisions. A més, els professors van identificar diversos obstacles per a l’ús de la recerca, com ara qüestions d’alfabetització en recerca, mecanismes de suport i accessibilitat dels recursos de recerca. L’estudi aporta informació addicional sobre la dinàmica d’utilització de la recerca entre els professors que operen en contextos nacionals diversos. Subratlla les intricades relacions entre els factors individuals i organitzatius que configuren i influeixen en les pràctiques docents.

Comparteix a les xarxes: