Views on the incorporation of Geolocation Devices in Field Trips

Imagotipo CRIEDO
Any de publicació: 2022
Autoria: Magallón, M. & Mercader, C.
Editorial: Revista Electrónica Educare. 26, 1

Algunes activitats a l’aire lliure poden haver estat autolimitades a causa de la por que els estudiants es perdin. És una limitació per al personal de l’escola i una limitació per als alumnes. Tanmateix, s’han desenvolupat pocs estudis sobre les possibilitats de la geolocalització com a solució. Apunta. L’estudi pretén explorar aquesta nova qüestió que podria beneficiar la gestió de les sortides de camp. L’estudi es va desenvolupar des d’una perspectiva de mètode mixt amb una mostra de 51 membres d’una comunitat educativa. Metodologia. La metodologia va incloure enquestes per analitzar el nivell d’autonomia dels alumnes i les opinions sobre la seguretat per part de pares, professors, equip directiu i alumnes amb la possibilitat d’incorporar aquests dispositius. Resultats. Demostrar que l’ús de dispositius de geolocalització en les sortides de camp millora la sensació de seguretat i permet als alumnes desenvolupar habilitats autònomes. Conclusió. La geolocalització en sortides de camp té un gran potencial, però és un camp poc estudiat que necessita més investigació i discussió per garantir la privadesa de les dades.

Comparteix a les xarxes: