Towards social justice in highly complex schools in Catalonia, Spain

Aquest estudi va investigar la justícia social des del punt de vista de directors d’escola, professors i pares. Vam triar dues escoles que experimentaven canvis demogràfics importants a causa de l’augment de la immigració a Catalunya, Espanya. Tots dos van ser classificats com a "escoles de màxima complexitat" per les seves característiques socioeconòmiques. Les preguntes de la investigació es van centrar en com els directors, els professors i els pares donen sentit a la justícia social i quines accions fan per aconseguir-la. Els professors i els directors van adoptar pràctiques que s’han descrit a la literatura de lideratge com a transformadores, com ara generar confiança i desafiar el procés; només ocasionalment van mostrar pràctiques transformadores com les descrites per Santamaria (2014) com a lideratge crític aplicat (ACL). Els va motivar veure les necessitats de les famílies migrants i dels estudiants amb necessitats especials. Es van plantejar seriosament la cohesió social i van creure que els estudiants havien de tenir les mateixes oportunitats i ser tractats amb justícia. Tot i que aquests directors volien orientar els professors a veure la seva feina de maneres noves i desenvolupar pràctiques per atendre les necessitats d’una població estudiantil canviant, no van reflexionar sobre la connexió entre els problemes del dia a dia i el sistema social més gran. Aquesta perspectiva crítica és essencial per a ACL.

Comparteix a les xarxes: