Teachers’ informal learning and organizational learning in Spain

Aquest article, que signen Joaquín Gairín, Anna Díaz, Aleix Barrera i Maria del Mar Duran, es centra en els processos d’aprenentatge informal dels professors de les escoles de primària i secundària d’Espanya. El seu objectiu és presentar un anàlisis de les estratègies que fan servir actualment els professors per generar aprenentatge informal (IL), identificant els factors que condicionen aquest aprenentatge i els canvis que cal introduir per a millorar-lo.

La metodologia és qualitativa, amb informació d’entrevistes a directors d’escoles (n = 21) i professors (n = 60) de 22 escoles de primària i secundària d’Espanya i de 3 grups de discussió amb experts (n = 17). Els temes utilitzats fan referència a estratègies per generar i promoure la IL i els seus condicionants.

Les conclusions suggereixen que, independentment de l’etapa (primària / secundària) i la titularitat del centre (estatal / privat), el professorat utilitza estratègies d’IL que, més enllà de les accions individuals, impliquen reunir-se, compartir i reflexionar amb altres professors. El repte és que l’aprenentatge informal faciliti tant el desenvolupament professional com el desenvolupament i millora de les organitzacions. Els directors d’escola tenen un paper central a l’hora d’aconseguir aquesta relació i promoure la institucionalització dels canvis; i l’administració educativa en facilitar les condicions adequades per al seu desenvolupament i reconeixement.

Les dades proporcionades complementen i refermen les conclusions de la investigació realitzada en altres tipus d’organitzacions, alhora que destaquen la importància de les relacions horitzontals entre els professionals de l’educació i la dificultat de crear una base sòlida per als canvis organitzatius. Les millores estan, en canvi, molt condicionades pel paper que adopten els directors d’escola.

Comparteix a les xarxes: