Prácticas educativas basadas en evidencias. Reflexiones, estrategias y buenas prácticas

pbe-tools-libro
Any de publicació: 2021
Autoria: Joaquín Gairín, Georgeta Ion
Editorial: Narcea
Pàgines: 284
ISBN: 978-84-277-2802-8

Promoure i impulsar el canvi i la millora de l’educació és una tasca permanent que no sempre va acompanyada de l’èxit desitjat. I és que són múltiples els factors i circumstàncies que influeixen, i variades les alternatives d’intervenció que dificulten, més que afavoreixen, una visió comuna i mantinguda sobre el canvi.

En aquest sentit, La Pràctica Educativa Basada en Evidències (PBE) es pot considerar com un plantejament educatiu que comparteix el professorat a l’hora de dissenyar i desenvolupar la seva pràctica docent, aportant la seva experiència i recolzant-la en la reflexió i en una major fonamentació de la seva activitat. Els seus plantejaments i desenvolupaments inclouen estratègies i procediments d’intervenció que es vinculen a la pràctica reflexiva i intenten superar-la, a l’recolzar-la amb dades d’investigació interns o externs, i aconseguir una sostenibilitat de les actuacions educatives més reeixides.

Aquesta obra, dirigida especialment a estudiosos i investigadors, recopila el coneixement existent en el nostre context sobre aquesta proposta de millora basada en fonamentar les pràctiques educatives en evidències. Recull resultats d’investigacions i aportacions teòriques internacionals i nacionals, que donen suport a les reflexions que es fan. També, i buscant promoure i impulsar aquest plantejament poc conegut i desenvolupat a Espanya, proposa estratègies i instruments per fer-ho, així com bones pràctiques, identificades en els centres educatius que el practiquen; tractant de donar suport així la seva implantació i desenvolupament en altres institucions educatives.

Comparteix a les xarxes: