Research report: informal groups in the youth field

informe-empowering-eng
Any de publicació: 2020
Autoria: Saida López-Crespo, Georgeta Ion, Aleix Barrera-Corominas

Aquest informe, coordinat per Georgeta Ion, Saida López i Aleix Barrera, amb la col·laboració de Jordi Codina, presenta els resultats d’una recerca centrada en el coneixement dels grups informals conformats per joves a Europa. L’objectiu ha estat analitzar com es formen aquests grups informals, com evolucionen i com es transformen amb el temps, centrant-se en investigar l’evolució dels grups informals com a moviment social i el seu impacte en la comunitat. En aquest sentit, els resultats de recerca que es presenten en aquest informe permeten (1) definir quin és el significat de grup informal; (2) identificar les formes de creació i els tipus de motivació que tenen els membres de el grup quan s’uneixen i treballen en equip; (3) conèixer el funcionament d’aquests grups i com estan organitzats i funcionen; (4) identificar quin tipus de relacions tenen els grups amb la seva comunitat i (5) saber quines són les principals barreres que s’enfronten els grups informals per ser sostenibles.

Els resultats obtinguts son el punt de partida per a fer suggeriments a nivell nacional i internacional sobre com es poden millorar les polítiques de joventut per tal d’afavorir el creixement dels grups informals i l’impacte que tenen sobre els joves i la comunitat en la qual es troben. Així doncs, s’espera que aquests resultats seran d’utilitat per a centres juvenils, ONG, institucions públiques que involucrin els joves en les seves activitats com a voluntaris.

L’informe s’ha dut a terme en el marc del projecte  “emPOWERing the informal” (Ref. 2018-3-RO01-KA205-061362), finançat en el marc del programa Erasmus + de la Unió Europea i coordinat per la FITT Foundation (Romania), amb l’objectiu enfortir el vincle entre el sector públic i l’àmbit associatiu, desenvolupant les habilitats i actituds dels joves per tal de col·locar als grups informals com a un actor central en el procés de construcció de comunitats més sostenibles.

Comparteix a les xarxes: