Peer learning in international higher education: the experience of international students in an Irish university

Imagotipo CRIEDO
Any: 2019

Algunes de les principals preocupacions de l’educació superior internacional són la sensació d’aïllament dels estudiants internacionals i la seva incapacitat per adaptar-se a l’entorn d’acollida, que pot provocar un rendiment acadèmic sub òptim. Teòricament, l’aprenentatge entre iguals pot ser un mètode eficaç per reduir aquests problemes ja que té la capacitat d’abordar problemes d’aïllament i adaptabilitat entre estudiants internacionals de manera que millori la seva experiència i resultats d’aprenentatge. Tenint en compte les qüestions anteriors, el nostre estudi ha estat dissenyat per investigar aquest tema, centrat en l’experiència d’estudiants internacionals. En aquest cas exploratiu d'una universitat irlandesa líder, vam adoptar un mètode de sondeig mitjançant un qüestionari per quantificar i comparar les experiències d'una mostra d'estudiants internacionals de l'esmentada universitat. Es van explorar cinc aspectes de l’aprenentatge entre iguals, és a dir, la taxa d’ús, les pràctiques actuals, els resultats, els reptes i les estratègies d’afrontament. També vam incloure una secció oberta a l’instrument d’enquesta per als enquestats per oferir suggeriments qualitatius a la institució d’acollida. Mitjançant la triangulació metodològica de les dades quantitatives i qualitatives, vam descobrir diverses pràctiques, reptes i resultats de l’aprenentatge entre iguals entre diferents grups d’estudiants internacionals d’aquesta universitat. El treball conclou amb una discussió sobre les implicacions de la investigació i suggeriments per a futurs estudis.

Comparteix a les xarxes: