Guía para impulsar prácticas educativas basadas en evidencias en los centros educativos de educación infantil y primaria

pbe-tools
Any de publicació: 2021
Autoria: Javier Cabañero, Anna Díaz-Vicario, Georgeta Ion, Patricia Olmos-Rueda, Lorena Pulido-Mantas, Cecilia Inés Suárez
ISBN: 978-84-09-26852-8
URL: https://ddd.uab.cat/record/240025

Aquest document s’ha elaborat en el marc del projecte “Pràctiques educatives basades en les evidències científiques: disseny i validació d’estratègies per a la millora dels centres educatius (PBE-Tools)”, coordinat per Joaquin Gairin i Georgeta Ion i finançat pel Programa Estatal de I+D+i, orientat als Reptes de la Societat del Ministeri d’Economia y Competitivitat (Ref. EDU2017-88711-R).

La guia té com a objectiu proporcionar als centres educatius eines que els guiïn en el procés de creació d’una cultura organitzativa que fomenta l’ús de les evidències científiques com a pràctica habitual en els processos de millora educativa. La guia ha estat desenvolupada a través d’un procés de treball col·laboratiu entre equips directius i docents de centres educatius de Madrid i Barcelona i investigadors de la U.Autònoma de Barcelona, la U. Complutense de Madrid i la U. of Durham.

La guia s’estructura en tres blocs amb:

  • suport al procés de disseny, validació i implementació d’estratègies i instruments que promouen l’ús d’evidències en processos de reflexió i millora de les pràctiques educatives,
  • glossari amb l’objectiu de proporcionar un marc conceptual comú,
  • recull un apartat per ampliar coneixements en el qual se suggereix un seguit recursos que poden ser útils a l’hora de seguir indagant sobre Pràctiques Educatives Basades en Evidències.

Comparteix a les xarxes: