Aprendre a Aprendre. Avaluació de programes educatius d’EduCaixa

aprendre-a-aprendre
Any de publicació: 2021
Autoria: Joaquín Gairín, Patricia Olmos Rueda
ISBN: 978-84-09-30883-5
URL: https://ddd.uab.cat/record/240896

Joaquín Gairín i Patricia Olmos han coordinat el programa “Avaluació de programes educatius d’EduCaixa”. La present publicació sintetitza el conjunt d’actuacions realitzades per l’equip avaluador i de les seves aportacions més significatives, intentant donar una visió general de tot el que s’ha fet i aconseguit, alhora d’informar sobre els mecanismes que permeten accedir al coneixement acumulat. No només es tracta de difondre el Projecte i els seus productes sinó i també d’animar i donar instruments als centres educatius i el seu professorat per millorar els seus processos d’intervenció en la temàtica abordada.

El panorama educatiu actual està generant reflexions en relació a la presa de decisions en l’àmbit pedagògic i fa falta que els educadors disposin d’informació acurada que els permeti prendre decisions fonamentades. Amb l’objectiu de fer front als reptes pedagògics de l’actual context educatiu, i contribuir a la millora i transformació educativa, la Fundació Bancària “la Caixa” (FBLC), mitjançant EduCaixa, ha posat el seu interès en promocionar una cultura de pràctiques d’innovació educativa basades en generar evidències i en transferir els resultats a la comunitat educativa del territori. S’inicia així el Programa “Avaluació de programes educatius d’EduCaixa”, que té com a principal objectiu avaluar l’impacte de programes educatius fonamentats en el desenvolupament competencial de l’alumnat.

En el marc d’aquest Programa, el grup d’investigació EDO, conjuntament amb l’Escola Virolai, ha dut a terme l’avaluació del Projecte Aprendre a Aprendre, una experiència de treball globalitzat interdisciplinari que persegueix estimular la competència aprendre a aprendre, mitjançant la implementació de projectes d’aprenentatge significatiu i cooperatiu , amb els objectius específics que es poden resumir en:

  • Determinar el progrés de la competència aprendre a aprendre i d’altres competències implicades en cada proposta interdisciplinària.
  • Avaluar la transferència per part dels estudiants dels aprenentatges vinculats a la competència principal a altres contextos.
  • Avaluar l’impacte de les propostes interdisciplinàries vinculades al projecte en el desenvolupament de la competència aprendre a aprendre.

La competència aprendre a aprendre és una de les vuit competències clau per a l’aprenentatge permanent definides per la UE (Recomanació del Parlament Europeu i del Consell de 18 de desembre de 2006) que exigeix, per part de l’alumnat, la capacitat d’organitzar i planificar el propi aprenentatge de forma autònoma. És la capacitat de gestionar el temps i la informació eficaçment de forma individual o en grup.

Desenvolupar aquesta competència requereix de processos d’aprenentatge significatiu, així com del treball d’altres competències clau complementàries. La motivació i la confiança són crucials. Treballar tots aquests aspectes és l’objectiu d’aquest projecte, així com l’avaluació del seu impacte.

En aquest sentit, en el marc del projecte Aprendre a Aprendre, i servint als objectius del mateix, un grup de centres educatius de Catalunya han portat a terme, durant el curs 2019/2020, una proposta de treball per projectes basats en l’aprenentatge cooperatiu (amb una metodologia ABP) i caracteritzats per ser globalitzats, transversals i/o interdisciplinaris, així com adaptats a les necessitats i casuístiques de cada una de les institucions participants.

Al llarg del procés de disseny i implementació, professorat i investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Lleida, comptant amb la col·laboració de l’equip educatiu de l’Escola Virolai, han recollit dades als centres, amb l’objectiu de poder determinar, al final de l’experiència, l’impacte de la proposta en el desenvolupament de la competència aprendre a aprendre.

Comparteix a les xarxes: