El contexto organizativo como espacio de intervención

Aquesta obra, els autors de la qual són els professors Joaquín Gairín Sallán i Diego Castro Ceacero, apareix en un moment molt complex que ens ha deixat diversos aprenentatges, entre ells, la importància d'identificar, conèixer, intervenir i millorar els components i les dinàmiques organitzatives.  Les organitzacions educatives no són només mers continents on es desenvolupen pràctiques formatives; sinó que són promotores, facilitadores, potenciadores i estimuladores de el propi quefer pedagògic. Si en els últims temps s'havia associat l'estudi organitzacional a aspectes administratius i de tall burocràtic, la nova realitat ha convertit a la disciplina en una autèntica eina per potenciar i facilitar l'acció socioeducativa. El context organitzatiu és part de la solució. 

El treball es divideix en 12 capítols agrupats en 4 blocs de contingut: les organitzacions en el seu context, els components organitzatius, la dinàmica organitzativa i, finalment, alguns aspectes diferencials com les organitzacions socioeducatives i les institucions universitàries.

Comparteix a les xarxes: