XII Trobada de RedAGE

Data de la trobada científica: 15/10/2020

El proper 15 d’octubre es desenvoluparà en format virtual la XII trobada de la RedAGE.

El proper 15 d’octubre es desenvoluparà en format virtual la XII trobada de la RedAGE (Xarxa de Suport a la Gestió Educativa), una associació científica sense ànim de lucre que té com a objectius:

  • Desenvolupar una xarxa de suport a la gestió de centres educatius entre Espanya i institucions educatives llatinoamericanes.
  • Planificar i implementar instàncies presencials i virtuals d’intercanvi acadèmic, dirigides a dinamitzar la gestió educativa a Amèrica Llatina.
  • Identificar i implementar línies d’investigació que siguin rellevants per al context llatinoamericà.
  • Promoure publicacions científiques conjuntes, amb referato, coordinades pels grups promotors.
  • Definir instàncies de formació presencial (cursos, seminaris, tallers, etc.) i puntuals (conferències, cicles de formació, ateneus, etc.) destinades a gestors dels sistemes i dels centres educatius.
  • Coordinar accions entre el Grup de Desenvolupament Organitzacional (UAB)  i les àrees de gestió educativa de les universitats llatinoamericanes.
  • Establir criteris de treball que permetin iniciar línies d’activitat conjuntes, a les que es puguin incorporar altres àrees de gestió educativa d’universitats llatinoamericanes.
  • Promoure l’intercanvi acadèmic entre la Universitat Autònoma de Barcelona i les institucions universitàries llatinoamericanes que s’hi adhereixin.

Aquesta trobada virtual permetrà tractar diverses qüestions d’interès per a la Xarxa. En un primer moment, s’ha anunciaran les altes de dues noves institucions (Universidade Municipal de Sâo Caetano do Sul- Brasil i Universitat de Costa Rica- Costa Rica). D’altra banda, es revisaran  les propostes operatives de les comissions de treball com el balanç econòmic de l’exercici 2019, i s’establiran acords i compromisos per a aquest any 2020. Finalment, es presentaran possibles propostes per a l’informe 2020 i es consensuarà la seu de la propera Assemblea General.

Per a més informació sobre l’associació, feu clic aquí.

Comparteix a les xarxes: