Primera reunió de coordinació del projecte FUESE a Panamà

Imagotipo CRIEDO
Data de la trobada científica: 20/03/2024

Del 20 al 22 de març es celebrarà la reunió d’inici del projecte FUESE a la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS). Els objectius de la reunió són presentar el consorci i les bases del projecte, així com les activitats de comunicació interna i externa.

El projecte està conformat per 12 institucions centreamericanes i dues europees. El CRiEDO de la UAB participa com a soci principal i coordina el WP 2 (Col·laboració i Internacionalització) i l’equip de treball el conformen Aleix Barrera, Diego Castro (Cood. UAB), Joaquín Gairín i Cecilia Inés Suárez. El projecte FUESE consolida el lideratge de CRiEDO a la regió i les relacions amb la UDELAS com a coordinadora del projecte.

La finalitat del projecte és enfortir l’impacte de les institucions d’educació superior a l’ecosistema socioeconòmic mitjançant l’avaluació de l’impacte i la transformació de les polítiques i les pràctiques institucionals.

Amb una durada de tres anys (fins al desembre del 2026) i una dotació econòmica de 794.340,00€, la proposta va ser presentada a l’Erasmus-EDU-2023, del Capacity Building in the field of Higher Education. Aquest projecte pretén instal·lar noves capacitats a les institucions d’educació superior de Centreamèrica.

Partint del concepte de Cultura d’Equitat, com a marc que es pot concretar, entre d’altres, a través de les polítiques i pràctiques d’Extensió Universitària, i la missió dels quals s’orienta al desenvolupament de les Capacitats Socioeconòmiques en la promoció cultural, sociocomunitària, de l’ocupabilitat i l’emprenedoria dels Grups Destinataris Objectivament Vulnerables capitalitzant el coneixement, la transferència i la innovació del context universitari amb la col·laboració del sector privat, es pot enfortir l’Impacte Social de les institucions d’educació superior. Des d’aquesta perspectiva el projecte s’estructura en 5 principis fonamentals que en permeten la justificació i la fonamentació:

  1. La cultura d’equitat, com a referent axiològic i ontològic que permet fonamentar l’acció.
  2. L’Extensió Universitària considerada doblement com a part de l’estructura i la missió de les universitats i, també, com a eina que concreta l’acció universitària sobre el territori.
  3. La possibilitat d’instal·lar i desenvolupar capacitats socioeconòmiques a les persones, grups i comunitats com a contingut de les polítiques i pràctiques de fer de l’Extensió Universitària.
  4. Els grups destinataris objectivament vulnerables.
  5. L’impacte social de les actuacions desenvolupades per les institucions d’educació superior.

Comparteix a les xarxes: