Multiplier Event del projecte ProNET a Barcelona

Data de la trobada científica: 26/04/2017

El dia 26 d’abril té lloc a les instal·lacions de la UAB una activitat per a la difusió dels resultats del projecte ProNET.

ProNET s’ha centrat en la identificació i la comprensió al llarg d’Europa de la documentació i el reconeixement dels resultats d’aprenentatge dels estudiants vinculats a les titulacions d’enginyeria informàtica que abandonen la universitat. L’objectiu ha estat elaborar estratègies que permetin que aquest grup, el nombre està més en alça que a la baixa, pugui beneficiar-se de l’àrea europea d’habilitats i competències.

En aquest context, al llarg del projecte s’ha desenvolupat una eina de nova creació que, conjuntament amb l’elaboració de manuals i guies d’auto-reflexió, permetran a aquells estudiants que abandonen documentar les seves qualificacions i competències segons ECVET, EQF i ESCO. L’eina generada facilitarà la integració dels alumnes que abandonen l’educació universitària en el sistema de formació professional (VET), buscant així generar transicions entre els sectors educacionals i contribuir a la permeabilitat dels sistemes educatius d’Europa.

És per aquest motiu que l’esdeveniment planificat per al dia 26 d’abril comptarà amb la participació directa de responsables dels serveis d’ocupació de la Generalitat de Catalunya, orientadors professionals i empresaris vinculats a cambres de comerç, formadors i orientadors vinculats a la Formació Professional, responsables polítics de l’àmbit de la formació professional i professorat vinculat a les àrees d’enginyeria de les universitats catalanes.

L’objectiu últim de l’activitat és presentar els resultats aconseguits i contribuir a que aquests puguin ser utilitzats en les organitzacions de referència de les persones assistents.

Comparteix a les xarxes: