II Congrés Internacional SEI

Data de la trobada científica: 25/04/2017

Els dies 25, 26 i 27 d’abril del 2017 tindrà lloc el II Congrés Internacional SEI “Societat, Educació i Inclusió” a la Universidad de Granada.

EDO-UGR participarà en la organització del II Congrés Internacional SEI, que tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 d’abril del 2017, del qual l’organitzador principal és la Associació UGREDUSO. La seu principal de la Trobada és la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universidad de Granada.

El lema escollit per al Congrés de 2017 és “Societat, Educació i Inclusió”, i pretén generar un espai de debat i reflexió amb els següents objectius:

  1. Estimular la posada en comú d’experiències i expectatives en relació amb la intervenció en el camp de l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de recolzament educatiu, entre educadors i educadores de diferents nivells educatius i des dels àmbits socials i educatius.
  2. Aprofundir en la problemàtica de la intervenció amb nens i nenes amb capacitats diverses en els diferents trams del sistema educatiu i en diferents contextos socials.
  3. Debatre i plantejar necessitats que sorgeixen de la pràctica de la intervenció social i educativa en diferents àmbits.
  4. Propiciar el coneixement i anàlisi de les mesures educatius específiques d’atenció a la diversitat en els centres d’ensenyament i diferents entorns socials.

El Congrés s’estructura a través de conferències, simposis i taules de comunicacions i pòsters, les quals es publicaran en un llibre d’actes. Per a presentar una contribució, cal fer-ho abans del 15 de febrer.

Comparteix a les xarxes: