Saber pedagògic avaluatiu del professorat que s’exerceix en escoles vulnerables de la comuna d’Arica. Regió d’Arica i Parinacota, Xile

Director de tesi: David Rodríguez Gómez i Patricia Silva García
Data de defensa: 29/10/2019
Autor: Katherine Reneé Paola Roberts Sánchez

Aquesta investigació ha tingut com a objectiu analitzar les pràctiques avaluatives del professorat que es exerceix en contextos vulnerables, amb el propòsit d’identificar les estratègies utilitzades per aquest, per atendre la condició de vulnerabilitat dels seus estudiants, identificant les demandes que, des de la seva experiència, realitzen a la formació inicial. L’estudi de caràcter qualitatiu, s’ha utilitzat com a tècnica de recollida de la informació, la entrevista semi estructurada i el grup de discussió, i va ser realitzat en escoles vulnerables de la Comuna de Arica-Xile, durant el primer semestre de 2018. Els resultats mostren que el professorat utilitza estratègies avaluatives que promouen el diàleg, la reflexió grupal i la capacitat crítica de l’estudiantat, mitjançant procediments que incentiven l’autoavaluació, la coavaluació i la metacognició dels mateixos. Les que són complementades amb la formulació de preguntes obertes, l’explicitació d’altes expectatives sobre el rendiment i la utilització de recursos afectius. Els mateixos que identifiquen com genuïnes mancances en la seva formació inicial.

Comparteix a les xarxes: