Educació per la convivència i la cultura de pau a través de les TAC: un estudi multicasos en el context bogotà

Director de tesi: María Alejandra Bosco Paniagua
Data de defensa: 16/06/2019
Autor: Ana Dolores Vargas Sánchez

La present investigació va tenir com a propòsit explorar les experiències d’aula intervingudes per Tecnologies per Aprenentatge i el Coneixement (TAC), com a suport als processos relacionats amb l’Educació per a la Convivència i la Cultura de Pau en sis escoles de districte a la ciutat de Bogotà Colòmbia . La rellevància d’aquest tema i l’escassetat d’investigacions al respecte, tant a nivell internacional com nacional, van orientar l’estudi des dels següents objectius: i) analitzar experiències d’aula intervingudes per TAC, plantejades en el marc del Màster en Projectes Educatius mitjans per TIC, per a l’Educació per a la Convivència i la Cultura de Pau; ii) comprendre les relacions generades a l’aula a través de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement, en donar suport l’Educació per a la Convivència i la Cultura de Pau; i, iii) proposar orientacions sobre el desenvolupament de bones pràctiques o activitats innovadores intervingudes per TAC, per promoure l’Educació per a la Convivència i la Cultura de Pau. La revisió de literatura va permetre refinar conceptes, perspectives i comprendre l’estat sobre l’Educació per a la Convivència i la Cultura de Pau per les TIC. El treball de camp es va plantejar sota el disseny d’un estudi de casos múltiples, mitjançant instruments de recollida de dades qualitatives per demanar l’opinió de docents i estudiants dels centres estudiats. Els resultats obtinguts han assenyalat tres aspectes rellevants: la TAC com un camí que s’acosta a la realitat que envolta la convivència i cultura de pau en l’ambient escolar, l’escassetat de formació i experiència del professorat sobre aquest camp afecta el desenvolupament de l’Educació per la Convivència i la Cultura de Pau recolzada en TAC, i es reconeix que les tecnologies promouen la comprensió, participació i el diàleg dels estudiants en tractar temes de Convivència i Cultura de Pau. No obstant això, a l’relacionar-lo amb la intencionalitat tecnopedagógica s’ha comprovat que els seus efectes en les pràctiques depenen de factors externs que influeixen, com ara temps, espais, connectivitat i formació. Amb els resultats obtinguts, és possible beneficiar l’educació del país i generar espais de reflexió per promoure canvis en les polítiques i pràctiques educatives, Educació per a la Convivència i la Cultura de Pau la intervinguda o no per la tecnologia.

Comparteix a les xarxes: