L’aprenentatge al lloc de treball. La seva concreció al Departament de Justícia i als Serveis Socials de Catalunya

Director de tesi: Joaquín Gairín Sallán
Data de defensa: 27/07/2023
Autor: Lourdes Murillo Pedrosa

T’has parat a pensar com aprens tot el que saps per a desenvolupar les funcions que requereix el teu lloc de treball? Consideres que des de la teva organització s’ofereixen les suficients oportunitats per a facilitar l’adquisició de competències i/o habilitats que necessites en el dia a dia? Aquestes són algunes qüestions a les quals intenta donar resposta la present tesi doctoral. Tal com detallen Jennings i Wargnier (2012) els professionals ja no necessiten desplaçar-se del seu ambient de treball per a aprendre, ja que la seva formació té cabuda també en el mateix lloc laboral. L’objectiu d’aquesta recerca se centra en els models d’aprenentatge en el lloc de treball i la seva concreció en el Departament de Justícia i en els Serveis Socials de Catalunya. S’analitzen els mecanismes a través dels quals es crea coneixement relacionat amb les activitats professionals diàries, tenint present el paper de l’aprenentatge informal. Al seu torn, es revisen conceptes i s’aprofundeix en els problemes que comporta utilitzar, promoure i impulsar l’aprenentatge informal vinculat al lloc de treball i la millora professional i institucional. Concretament, l’estudi parteix d’un plantejament metodològic mixt i inclou un disseny exploratori progressiu o successiu amb l’enfocament qualitatiu com a predominant (quan-QUAL), establint així una evolució i integració entre les dades quantitatives i qualitatives. Els resultats, no arriben a ser generalitzables per a tots els contextos de l’Administració Pública catalana, així i tot, ofereixen una primera aproximació a fi d’estudi i permeten apreciar unes certes particularitats o tendències en tots dos departaments analitzats. La revisió documental, els resultats obtinguts amb l’estudi i les conclusions derivades permeten la proposta d’un model de millora específic per al foment de l’aprenentatge en el lloc de treball dels professionals que formen part de la realitat d’aquests àmbits.

Comparteix a les xarxes: