La permanència d’estudiants indígenes en Institucions d’Educació Superior a América Llatina

Director de tesi: Joaquín Gairín Sallán i Diego Castro Ceacero
Data de defensa: 15/09/2017
Autor: Cecilia Inés Suárez

Aquesta Tesi Doctoral té com a finalitat contribuir a la millora de la permanència d’estudiants indígenes a les institucions d’educació superior. El principal supòsit és que aquesta constitueix un moment central a la trajectòria educativa; no només en termes d’èxit acadèmic i egrés; sinó també un clar indici de justícia social. Les preguntes de recerca que han guiat l’estudi són Com es caracteritza la permanència d’estudiants indígenes a les institucions d’educació superior universitàries? Quins factors afavoreixen o dificulten la permanència dels estudiants indígenes a les institucions d’educació superior universitàries? Com es podria enfortir la permanència d’estudiants indígenes a les institucions d’educació superior a partir d’aquests factors? Dos són els objectius generals d’aquest estudi: a) Comprendre el desenvolupament de la permanència d’estudiants indígenes a les institucions d’educació superior i, b) Analitzar els facilitadors i obstaculitzadors que caracteritzen la permanència d’estudiants indígenes a les institucions d’educació superior. Des del punt de vista teòric, conceptualitzem la permanència d’estudiants indígenes a la universitat des de l’enfocament de la inclusió a l’Educació Superior, analitzant a més un conjunt de teories i conceptes clau que configuren el marc teòric de l’estudi. Des del punt de vista metodològic, assumim el paradigma qualitatiu i optem per un estudi de casos múltiple. A la mostra conformada per 6 universitats (3 casos en el context peruà i 3 casos en el context mexicà) es va aplicar una estratègia mixta de recollida d’informació a partir d’instruments de tall qualitatiu i quantitatiu. Es va realitzar una fase d’aproximació a la temàtica que va incloure activitats a universitats de la República Bolivariana de Veneçuela (Treball de Fi de Màster) i Bolívia (durant el primer any de la Tesi Doctoral). Aquestes activitats van tenir com a propòsit demanar informació in situ, fer entrevistes amb experts i conèixer experiències d’accés i permanència en aquests contextos, les quals van servir com a estudis antecedents aportant diversos matisos teòrics i aplicats a aquest estudi. Es destaca la realització d’una estada predoctoral al Department of Counseling, Higher Education and Special Education, University of Maryland (Maryland, Estats Units). Aquesta estada va permetre conèixer i analitzar les diferents perspectives i models teòrics desenvolupats en el context nord-americà per entendre i abordar la permanència i retenció a la universitat; i intercanviar coneixement i experiències amb investigadors experts en la retenció d’estudiants pertanyents a minories ètniques a l’educació superior. Aquestes activitats van ser fonamentals per enriquir i aprofundir l‟aportació conceptual, teòrica i reflexiva d‟aquesta Tesi Doctoral. Com a resultat principal, ia partir de les dades obtingudes, dissenyem un model de la permanència d’estudiants indígenes a les universitats d’Amèrica Llatina. Aquesta proposta, si bé no es pot generalitzar, ofereix una imatge propera a la realitat de la permanència d’estudiants d’origen indígena; coherent amb les dades obtingudes i analitzades en aquest estudi.

Comparteix a les xarxes: