El paper dels rànquings en el màrqueting que realitzen les universitats a través dels seus webs institucionals

Director de tesi: Georgeta Ion i Marina Tomàs i Folch
Data de defensa: 30/11/2017
Autor: Omid Morad Abadi

Els rànquings d’universitats s’han popularitzat i representen un tema d’estudi emergent (Hazelkorn, 2011; Dill, 2005; Albach, 2012; Tomàs Folch & Castro, 2015). Per això, aquest estudi intenta estudiar el paper dels rànquings en l’estratègia de màrqueting de quatre universitats catalanes metropolitanes i com les universitats implementen la seva posició internacional a través de la seva pàgina web per respondre les preguntes: • De quina manera les universitats utilitzen la seva posició en els rànquings a les estratègies de màrqueting per competir millor? • De quina manera les quatre universitats catalanes posen en relleu les seves posicions als rànquings a través de la seva pàgina web oficial? L’objectiu general d’aquest estudi és esbrinar el paper de la seva posició als rànquings a través del seu lloc web oficial per destacar les imatges entre altres universitats, com els instruments principals per competir als mercats globals. La metodologia daquest estudi és mixta: una combinació destudi qualitatiu i quantitatiu. Es tracta d’estudiar el paper dels rànquings a l’estratègia de màrqueting de la universitat catalana i com les universitats implementen la seva posició internacional. Per això s’han elaborat tres instruments: una pauta d’anàlisi de la web, una entrevista semiestructurada a agents implicats en la gestió de màrqueting de les quatre universitats catalanes i un qüestionari adreçat a 558 estudiants de tercer cicle: Màster i Doctorat. Els resultats mostren que la majoria dels estudiants han seleccionat la seva universitat en funció de la posició del rànquing de cadascuna. Com a conseqüència les universitats que tenen millor posició als rànquings podrien atraure els millors estudiants. A més, les universitats que tenen la pàgina web amb millor disseny i més visibilitat dels rànquings podrien atraure i aconseguir més estudiants i investigadors que altres universitats amb pitjor posició als rànquings. No obstant això, s’observen diferències entre la importància que li donen els estudiants de Màster i els de Doctorat, sent aquests últims els que donen més importància a la posició dels rànquings a l’hora d’escollir la seva universitat. En síntesi s’ha arribat a la conclusió que actualment el rànquing té un paper molt important a les universitats i això implica més competència entre elles. El rànquing proporciona informació al públic, als estudiants, investigadors i usuaris en general. Per això les estratègies de màrqueting com ara el disseny i la inclusió de la posició del rànquing d’una universitat a la seva pàgina web cobren un paper importantíssim en la gestió universitària.

Comparteix a les xarxes: