Estratègies d’adaptació acadèmica a estudiants immigrants d’establiments d’ensenyament bàsic i mitjà a la ciutat d’Arica

Director de tesi: Joaquín Gairín Sallán
Data de defensa: 16/09/2016
Autor: Raúl Antonio Bustos González

Aquest document exposa els resultats de recerca de la tesi doctoral titulada “Estratègies d’adaptació acadèmica a estudiants immigrants d’establiments d’Ensenyament Bàsic i Mitja a la ciutat d’Arica”, treball que s’inclou a la línia de recerca vinculada a desenvolupament social i comunitari . L’objectiu general de la investigació és analitzar les estratègies utilitzades per promoure l’adaptació acadèmica dels estudiants immigrants incorporats a l’educació bàsica i mitjana de la ciutat d’Arica. particulars i de la comparació d’aquest cas amb els altres. Per això s’opta per un enfocament etnogràfic, en virtut d’apreciar la realitat com una construcció que només és possible de conèixer, a partir dels significats lliurats pels subjectes que la construeixen. La recol·lecció d’informació combina anàlisis de fonts documentals i estadístiques amb la realització de grups focals i entrevistes en profunditat. Els informants que es van considerar són els docents que treballen amb estudiants migrants, pares i apoderats i estudiants migrants, a més d’encarregats institucionals d’educació regional. Després d’això, es van reduir les dades mitjançant la categorització, atenent criteris temàtics. El procés de codificació va adoptar un caràcter mixt, per després fer servir l’anàlisi de contingut, per aprofundir en les comunicacions de manera sistemàtica. L’anàlisi d’expressions orals es va fer a partir de transcripcions escrites. En termes de l’anàlisi de les dades, es va optar per l’ús de matrius de doble entrada en què s’allotja la informació verbal. Els resultats de la investigació assenyalen que la tradició cultural xilena mostra que la seva predisposició a la interculturalitat és limitada. Les escoles parteixen de la premissa que és l’estudiant qui s’ha d’adaptar al sistema escolar. Aquesta “igualtat formal” considerada com a tasca fonamental dels establiments, es reafirma a través de procediments normalitzadors. Així, els mecanismes dissenyats per donar suport a l’estudiant migrant es refereixen principalment al suport administratiu. A més, es constata la creença arrelada en què la situació es “normalitzarà amb el temps”, cosa que a la pràctica es tradueix en immobilitat.

Comparteix a les xarxes: