El rol directiu per a la promoció de l’aprenentatge informal del professorat en els centres educatius

Director de tesi: Joaquín Gairín
Data de defensa: 08/10/2020
Autor: Saida López Crespo

L’aprenentatge que el professorat construeix informalment en el seu lloc de treball ha de ser considerat como una forma més d’aprenentatge professional. Reconèixer el valor d’aquest aprenentatge per a la millora professional i organitzativa és una primera condició per a la seva consideració.

Tant docents com directius han de comprometre’s i apostar per a construir i promoure aprenentatges informals en els seus respectius centres, si considerem que aquesta modalitat és, segons autors (Callahan, Watkins i Marsick, 2000; Cross, 2007), més del 60% de tot el que aprenem. Més enllà de la sensibilització entorn de l’aprenentatge informal, els docents han de conèixer les possibilitats per a generar aquest aprenentatge en els seus llocs de treball i els directius requereixen saber quines actuacions i estratègies han de desenvolupar per a facilitar i promoure aquest aprenentatge en els seus centres.

Aquesta tesi té com a objectiu general analitzar el rol del directiu per a la promoció de l’aprenentatge informal del professorat en els centres educatius i se centra en la Comunitat Autònoma de Catalunya. En un primer moment, es tracta de conèixer com els docents i directius aprenen informalment en els seus llocs de treball, identificant els condicionants que afavoreixen o dificulten la generació d’aquests aprenentatges. En un segon moment, indagar com els directius actuen per a facilitar i promoure aquest aprenentatge en el seus centres educatius.

Sobre aquest tema, s’ha realitzat un estudi en els centres educatius de Catalunya (etapes de primària, primària i secundària i secundària) sota el paradigma interpretatiu i adoptant un enfocament metodològic mixt. Concretament, s’ha seleccionat el disseny mixt seqüencial amb l’enfocament qualitatiu com a predominant (quan-QUAL) i s’ha adoptat l’enfocament de connexió a l’hora d’integrar les dades quantitatives i qualitatives. Els resultats, tot i no ser generalitzables per a tots els contextos, representen una primera aproximació a l’objecte d’estudi i permeten extreure tendències sobre aquest.

La revisió de la literatura, els resultats extrets amb l’estudi i les conclusions derivades han permès proposar un model d’estratègia directiva per a integrar l’aprenentatge informal del professorat en els centres educatius.

Comparteix a les xarxes: