Educació superior i desenvolupament socioeconòmic: utopia o realitat per a joves de baixos recursos de Bogotà. Estudi de cas Enginyeria Industrial UNIMINUTO, Colòmbia

Director de tesi: Carme Armengol Asparó
Data de defensa: 13/11/2017
Autor: William Eduardo Pulido Talero

L’objectiu va ser conèixer l’impacte de l’ampliació de cobertura i permanència a l’educació superior, de joves d’estrats baix i mig-baix de Bogotà, a millorar el nivell socioeconòmic de les seves famílies, mitjançant l’avaluació quantitativa a estudiants d’últim any ( 2015 i 2016) i graduats d’Enginyeria Industrial, UNIMINUTO, Seu principal. La informació es va recol·lectar en fonts secundàries de la universitat i en enquestes, el mostreig es va realitzar amb el mètode probabilístic aleatori simple. Amb les dades recol·lectades es va efectuar estadística descriptiva i anàlisi del discurs. La inclusió i permanència d’estudiants d’estrats baix i mitjà-baix d’enginyeria industrial d’UNIMINUT, Seu principal, es relaciona principalment al seu interès per tenir un millor futur laboral, més ingressos, i millor qualitat de vida, així com els costos de els seus estudis i alhora que hi poden destinar. Al moment de vincular-se laboralment els graduats, el programa no és un mer ofertant de títols, sinó que permet el desenvolupament de competències determinants en la vinculació i permanència laboral. Estudiar Enginyeria industrial determina millores en la vinculació laboral, seguretat social, salari, a viure en un millor estrat, ia accedir a un habitatge propi.

Comparteix a les xarxes: