BIObec – Preparing the creation of Bio-Based Education Centres to meet industry needs and boost the contribution of the bioeconomy to societal challenges

Entitat finançadora: European Comission (H2020 programme)
Data d'inici: 01/09/2021
Data de finalització: 01/02/2024
Coordinació: Davide Viaggi (General Coord., UniBO); Aleix Barrera-Corominas & Joaquín Gairín (Co-coords. UAB)
Finançament global: 1.498.546,00
Finançament UAB: 64.331,00
URL: https://biobec.eu/
Referència: 101023381-H2020-BBI-JTI-2020

El projecte BIObec “Preparing the creation of Bio-Based Education Centres to meet industry needs and boost the contribution of the bioeconomy to societal challenges” té com a objectiu principal la creació d’un marc holístic multinivell per al desenvolupament i establiment de centres que promoguin l’educació en l’àmbit de la bioeconomia. En el desenvolupament d’aquest marc general, es considera la necessitat de que els futurs centres siguin flexibles per respondre a les necessitats presents i futures de la bioeconomia així com les necessitats de l’ecosistema on aquestes es troben inserides a nivell local, regional i/o nacional.

Els objectius específics d’aquest projecte són:

  1. Proporcionar una comprensió completa de les necessitats i definir criteris i condicions per als centres de formació en l’àmbit de la bioeconomía per crear ecosistemes dinàmics.
  2. Definir els models de disseny i de negoci més eficaços per desenvolupar i establir un centre i les seves activitats educatives.
  3. Proporcionar plans de governança, programes d’aprenentatge i avaluació de la viabilitat dels centres.
  4. Proporcionar una estratègia de desplegament i un full de ruta per coordinar la implementació dels centres a nivell europeu i internacional, fomentant l’explotació dels resultats i les col·laboracions.
  5. Garantir una co-creació motivada, la participació dels grups d’interès, la difusió i la comunicació.

El projecte BIObec està alineat amb el full de ruta BBI amb l’objectiu d’augmentar la cooperació entre la Bio-Indústria i el sistema educatiu per evitar les mancances de competències en aquest sector. Aquest nou projecte dóna continuïtat al projecte UrBIOfuture, que va ser coordinat per EDO-UAB en el període 2019-2020, l’objectiu del qual era identificar quin era el gap existent entre les competències requerides en el sector de la bioeconomia i aquelles que s’ofereixen en les institucions educatives de formació professional i universitàries.

Personal associat al projecte:

Susanna Albertini (FVA), Annalisa Aluigi (CNR), Kell Andersen (FBCD), Aleix Barrera-Corominas (Co-coord., UAB), Diego Castro (UAB), Capucine Dupont (IHE), Joaquín Gairín (Co-coord., UAB), Maria Garcia Alegre (CTA), Martin Greimel (BOKU), Mary Griffin (ITT), Anna Guszcza (IBE), Myriam Legay (APT), Iris Lewandowski (UHOH), Filippo Giancarlo Martinelli (IBF), Cristina Mercader (UAB), Jan Nedělník (ART), Patricia Olmos (UAB), Jouni Pykäläinen (UEF), Marek Podgórski (PRO-CIVIS), David Rodríguez-Gómez (UAB), Jesús Serrano Moreno (SIE), Luisa Trindade (WU), Davide Viaggi (General Coord., UniBO) & Darina Zaimova (TRU).

OD 04 – Quality educationOD 08 – Decent work and economic growthOD 09 – Industry, innovation and infrastructureOD 12 – Responsible consumption and productionOD 15 – Life on landOD 17 – Partnerships for the goals

Comparteix a les xarxes: