Lourdes Murillo Pedrosa

Lourdes Murillo Pedrosa

Doctoranda en Educació

Graduada en Pedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Màster en Recerca en Educació (UAB). Està realitzant el Doctorat en Educació (UAB) sobre l’aprenentatge al lloc de treball al Departament de Justícia i als Serveis Socials de Catalunya, amb la col·laboració del CEJFE y l’EDO. També va colaborar com a auxiliar de suport a la investigació educativa, concretament al projecte ICEDU. Actualment la seva activitat laboral se centra en l’aprenentatge i la formació a l’àmbit empresarial.

Director de la tesis: Dr. Joaquín Gairín.

Comparteix a les xarxes: