Seminari GRISC

EDURISCim
Seminaris

Els membres de l’EDO que participen en el subgrup EDURISC assisteixen al Seminari organitzat pel Centre de Recerca en Gobernança del Risc de la UAB presentant les línies d’investigació presents i futures.

El passat 19 de gener de 2012 els membres del Grup de Recerca EDURISC van assistir al Seminari organitzat pel Centre de Recerca en Governança del Risc (GRISC). El seminari es va celebrar amb la finalitat de compartir, entre tots els membres dels equips de recerca, els diversos objectius a assolir els propers anys.

El GRISC (http://www.grisc.cat/) va ser creat l’any 2006 amb l'objectiu d'esdevenir un centre interdisciplinari i transversal de la investigació dels riscs, especialment, encara que no exclusiva, des de la perspectiva de les Ciències Socials (CCSS). El seu propòsit és contribuir a la comprensió i gestió de riscs emergents que tenen un impacte en les diverses dimensions de la realitat social: la salut, el medi, l'alimentació, l'educació, la mobilitat, la seguretat, l'economia o les tecnologies, etc.

Actualment, el GRISC compta amb les següents línies de recerca:
- NEGRISC – Negociar el risc (Anna García i Hom - IP).
- PLURICITY – Pluralitat a les ciutats (Jordi Moreras - IP).
- BIORISC – Risc biològic (José Juan Rodríguez Jerez - IP).
- PRECORR – Prevenció i regulació del risc de corrupció (Ramón-Jordi Moles i Plaza - IP).
- EDURISC – Risc en entorns educatius (Joaquín Gairín Sallán - IP). (Més informació a: http://edo.uab.cat/content/grup-edurisc)
- PROSPECTRISC – Anticipació del Risc (Jordi Serra del Pino - IP).
- RINTEL – Risc i intel·ligència (Juan Antón Mellón – IP).

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies