Lectura de tesis doctoral

57-Tesis_JL
Recerca

José Luís Muñoz Moreno, membre del grup EDO-UAB, ha defensat avui la tesis doctoral titulada “Participació i desenvolupament educatiu en els municipis i des dels ajuntaments” dirigida pel Dr. Joaquín Gairín Sallán.

Sota el títol “Participació i desenvolupament educatiu en els municipis i des dels ajuntaments. Delimitació i validació d’un model i instrument per a l’autoavaluació”, s’ha presentat la tesis doctoral la finalitat de la qual era la de investigar la participació i el desenvolupament educatiu dels municipis a través de l’actuació educativa que realitzen els Ajuntaments. Tot això s’ha concretat en un model d’estadis de desenvolupament educatiu dels municipis, a partir de l’exploració de les opinions, valoracions i perspectives de polítics de l’educació, tècnics municipals d’educació i altres experts. Tot plegat ha possibilitat la identificació de les qüestions més rellevants que han de tenir en compte els ajuntaments a l’hora de possibilitat i afavorir el desenvolupament educatiu.

Els membres del tribunal de tesis, conformat per Antonio Monclús (UCM¨), que actuava com a president, Carme Armengol (UAB), que actuava com a secretaria i Serafín Antúnez (UB), actuant com a vocal, han valorat amb la qualificació d’Excelent Cum Laude el treball presentat

José Luís Muñoz, membre del grup EDO, ha estat Becari PIF del Departament de Pedagogia Aplicada i fruit del treball desenvolupat a partir d ela tesis ha publicat diversos articles que poden revisar-se a l’apartat “publicacions” d’aquesta web.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies