Publicació ACCEDES 2012 – Accés Obert

13_Accedes2012
Publicacions

Passats uns mesos des de la publicació del primer llibre de ACCEDES , és possible accedir al document complet en versió digital i gratuïta

Tots som conscients que el sector universitari ha deixat el segle XX amb una crisi d'identitat . Aquesta s'ha precipitat per les nombroses pressions exercides a l'educació superior , conseqüència, en gran part , dels grans canvis que afecten a la societat en general . A les tensions pròpies d'un canvi de model (universitat d'elits ' versus ' universitat oberta a tots els ciutadans ) , s'afegeixen les específiques i vinculades als diferents contextos on s'ubica. La universitat busca una certa internacionalització de l'aprenentatge i de la recerca , al mateix temps que es reclama atengui els interessos locals i nacionals.

La preocupació per adaptar la universitat a la nova realitat és creixent i té la seva traducció en la intensificació de trobades per debatre el paper i funcionament de les universitats . Tots ells diagnostiquen la realitat i presenten opcions relacionades amb una major vinculació de la institució universitària amb la realitat sociocultural i econòmica.

Les aportacions que componen aquesta publicació s'emmarquen en el Projecte ACCEDES , " L'accés i èxit acadèmic de col · lectius vulnerables en entorns de risc a Llatinoamèrica" ( DCI-ALA/2011/232 ) , coordinat des de l'Equip de Desenvolupament Organitzacional de la Universitat Autònoma de Barcelona i en què participa activament més de 30 institucions d'àmbit Europeu i Llatinoamericà.

El Projecte , alineat amb el desenvolupament de les polítiques educatives actuals de resposta a una realitat insatisfactòria , tracta així d'ajudar a promoure i impulsar polítiques universitàries clares i estables que contribueixin a millores socials substancials , que és el cavall de batalla en la majoria de les societats democràtiques actuals . Malauradament, les institucions segueixen reproduint desigualtats i no sempre són un factor de cohesió social . S'oblida , en aquest context que les institucions són estructures socials creades en i per a la societat i que, al respecte , alguna cosa haurien de fer.

A aquesta finalitat obeeix el següent text , que recull la proposta i resultats més significatius del Projecte ACCEDES en el seu primer any de funcionament que es poden completar amb una visita a la web del mateix : http://edo.uab.cat/accedes.

El primer capítol presenta el disseny del projecte i les dades més rellevants del seu desenvolupament durant el seu primer any de vida . El segon capítol situa la problemàtica tractada , procurant aclarir el vocabulari , els enfocaments i l'opció adoptada . Són els capítols III i IV els que sintetitzen els informes realitzats pels diferents països sobre la transició per la universitat dels estudiants vulnerables , mentre que el capítol V presenta eines per al diagnòstic i identificació de col · lectius vulnerables . Finalment , els capítols VI , VII i VIII recopilen estratègies d'intervenció , referències i bones pràctiques que poden orientar l'elaboració de programes d'intervenció .

Accés a la publicació completa : http://accelera.uab.cat/documents_edo/biblio/Accedes_libro2012.pdf  

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies