Primera reunió del projecte REDU-CAT

El 29 de gener va tenir lloc la primera reunió de coordinació del projecte REDU-CAT.

Aquesta primera reunió del projecte “Xarxa de Centres Informats en Evidències de Recerca: Disseny i validació d’un model a Catalunya (REDU- CAT)” tenia com objectiu conèixer l’equip de treball, presentar i revisar el projecte i delimitar les tasques, acords i compromisos. També planificar el pla de treball pels mesos que durarà el projecte. 

El projecte REDU-CAT, liderat per la professora i membre del CRiEDO Georgeta Ion, té com a objectiu integrar l’evidència de recerca en el sistema educatiu català. Mitjançant la col·laboració de docents, equips directius, investigadors i agents clau, es pretén desenvolupar la capacitat de recerca dels agents involucrats, acompanyar els centres en l’ús del model i aprofitar el potencial de les xarxes professionals per donar suport als processos de millora informats per l’evidència. 

REDU-CAT es dissenyarà considerant un conjunt de factors clau, incloent-hi: la base pedagògica de les motivacions del professorat, les pràctiques docents, la cultura organitzativa, la capacitat de recerca del professorat i els centres. A més, pretén ser un exemple de treball col·laboratiu i apoderament dels agents educatius, donant al professorat un espai clau per co-construir conceptes, continguts i eines.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies