Participació a la 23a Jornada DIM

31_Marita_Navarro
Conferències

Avui Marita Navarro participarà a la Jornada DIM presentant aspectes vinculats amb la influència de la Gestió del Coneixement en el Desenvolupament Professional

Des del 2003 el Grup EDO ha estat treballant en projectes de recerca vinculats amb la Gestió del Coneixement, entre els que destaquen tres projectes finançats en el marc del Pla Nacional d’I+D+i del Ministeri d’Educació, Ciència i Cultura, el Ministeri de Ciència i Innovació i el Ministeri d’Economia i Competitivitat. Fruit d’aquestes recerques el grup ha generat diferents instruments útils per al desenvolupament de processos de Creació i Gestió del Coneixement útils per a la millora de les organitzacions i també de les persones. En aquest sentit, l’aportació que presenta Marita Navarro a la Jornada DIM descriu els resultats de les recerques realitzades per a analitzar la influència que la Gestió del Coneixement pot tenir en el Desenvolupament Professional.

La Jornada DIM, celebrada al Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, durarà tot el dia i els seus temes centrals verseran sobre el valor afegit que poden aportar els continguts digitals a l’educació i la formació, així com un anàlisis de les aportacions que poden fer per als processos d’Ensenyament Aprenentatge les tablets i els netbooks.

Marita Navarro ha estat i és professora Associada del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB des de 1983 i membre del grup EDO. Després d’haver exercit  la direcció docent durant 25 anys va emprendre els  estudis de doctorat realitzant el Máster de Recerca en Educació el 2009. Actualment es troba en ple desenvolupament de la Tesis doctoral que parteix de la necessitat d’entendre com funciona la direcció en el seu entorn habitual a partir d’una metodologia multi casos. En aquest moment s’ha realitzat el marc teòric i  bona part de l’estudi de camp en el és el segon any de doctorat.

Més informació sobre la Jornada DIM: http://goo.gl/yqFYM

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies