Joaquín Gairín i el seu equip reben el premi J. Vicens Vives

gairin
Premis

L'equip docent que encapçala Joaquín Gairín, catedràtic del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, ha rebut la distinció Jaume Vicens Vives 2012 en la modalitat col·lectiva.

El premi ha estat concedit al col·lectiu de professors del subàmbit d'Organització d'Institucions Educatives del Departament de Pedagogia Aplicada per una trajectòria, iniciada fa més de 30 anys, i que s'ha anat consolidant en un equip estable i de pràctica professional. El col·lectiu aplega una vintena de professors que imparteixen docència de grau i postgrau sobre l'anàlisi de les institucions d'educació formal i no formal, els processos d'avaluació de programes, centres i professorat, el lideratge i desenvolupament organitzatiu i la innovació i canvi de cultura a les organitzacions educatives.

El subàmbit d'Organització d'Institucions Educatives té un pes destacat en la docència assignada a les quatre titulacions de grau de la Facultat de Ciències de la Educació (Educació Social, Pedagogia, Educació Infantil i Educació Primària) així com en altres facultats i assignatures de campus.

El professorat s'ha coordinat per millorar la docència i l'aprenentatge dels estudiants i s'ha implicat en la creació de materials per a la docència, en la difusió de les bones pràctiques a seminaris i congressos, en l'actualització del contingut de les matèries i la seva adaptació als nous plans d'estudi i en la recerca sobre la pràctica mitjançant l'elaboració d'articles científics sobre l'ensenyament universitari en aquesta disciplina. Part de la recerca que fa aquest grup es vehicula a través de l'Equip de Desenvolupament Organitzacional del mateix Departament.

L'acte de lliurament del premi tindrà lloc en el marc de la inauguració del curs acadèmic 2012-2013 del sistema universitari català el proper 17 de setembre a la Universitat Pompeu Fabra.

La distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, que atorga la Generalitat de Catalunya, es va crear l'any 1996 i té la finalitat de premiar contribucions destacades a la millora de la docència universitària. Poden atorgar-se a títol individual a professors universitaris o a títol col·lectiu a equips de recerca, departaments o centres.

L'import, que enguany ha estat de 20.000 euros per a cada guardó, s'ingressa en els pressupostos de les universitats corresponents i es destina a projectes d'innovació o de millora docent.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies