Oferta laboral per a incorporar-se a EDO-UDL

166
Comunicació

Obert el període per a la presentació de candidatures per a incorporar-se al grup EDO-UDL com a Investigador Doctor Júnior (Resolució ECO/1186/2013 de 3 de juny)

El passat 3 de juny va aparèixer publicat al DOGC la resolució ECO/1186/2013 que aprova les bases per a la convocatòria d'ajuts per a la incorporació, amb caràcter temporal, de personal investigador doctor júnior ales universitats públiques del sistema universitari català (PDJ 2013).

Les persones candidates han d’haver obtingut el títol de doctor a partir de l’1 de gener de 2010 i abans del termini de presentació de sol·licituds. S’entendrà l’obtenció del títol de doctor el dia que el candidat o candidata va llegir i defensar la seva tesi doctoral. Així mateix, cal que compleixin els requisits que s’especifiquen en l’annex 2 de l’ajut per al qual es vulgui optar.

El grup EDO resta obert a tots aquells doctors interessants en les línies de treball actuals, que es relacionen amb l’anàlisi de les organitzacions formatives, l’estudi dels processos de canvi i la utilitat de les estratègies de millora que s’utilitzen o es poden utilitzar. Coherentment són temes d’interès: la naturalesa de les organitzacions formatives, la seva tipologia, els sistemes d'ordenació i gestió institucional, les dinàmiques institucionals, els sistemes d’avaluació interna i externa, les estratègies de canvi, les resistències al canvi, el rol dels directius i l’efecte de les noves tecnologies, tot això en referència a centres educatius no universitaris, universitaris i altres de tipus formatiu com poden ser els centres de formació ocupacional, les organitzacions de salut, els centres d’oci i altres serveis educatius.

Els interessats poden fer arribar les seves propostes a edo@uab.cat abans del dia 24 de juny, i es valorarà la seva idoneïtat per a ser presentades com a candidats a la convocatòria pública de l’AGAUR. En cas de ser acceptada la seva candidatura, ens posarem en contacte amb vostè per tal de concretar la preparació de la documentació a presentar a la convocatòria pública. Cal considerar que la decisió final de concessió no depèn del grup EDO sinó de la comissió específica que concreten les bases de la convocatòria.

Per a més informació sobre la convocatòria: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6391/1303636.pdf

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies