Nova Publicació

Eva_Comp_Univ_MJG
Publicacions

María José García San Pedro, membre del grup EDO, presenta la publicació “Avaluar la integració de les competències a la universitat”, resultat del treball de recerca realitzat durant el desenvolupament de la seva tesis doctoral.

Ara per ara les competències i els resultats d'aprenentatge formen part del vocabulari universitari quotidià . No obstant això , aquesta presència en el discurs no garanteix la seva integració efectiva en l'oferta formativa . La qüestió és que més enllà de la complexitat conceptual del constructe , dels debats pedagògics que es mantenen o de les dificultats per portar les competències a la pràctica , la qualitat d'un programa formatiu es mesura per la seva capacitat de mostrar que allò que diu promoure , el promou efectivament i l'avalua.

L'obra que presentem és un full de ruta per avaluar la integració efectiva de les competències en un programa formatiu . S'organitza en dues parts : 1. Visió estratègica sobre un programa formatiu : presenta els fonaments del canvi conceptual necessari per integrar el nou model en un context formatiu . 2 . Full de ruta cap a la integració efectiva de les competències : presenta el Model per Avaluar la Integració de les competències en un Programa ( MEIC - P ) com a instrument per avaluar la integració de la formació i avaluació per competències.

Aquesta obra, concebuda des de la investigació, la reflexió i l'experiència, pretén ser una eina per als estudiosos del tema, els equips de gestió , coordinació i docència.

Per a més información sobre com adquirir l’obra: http://goo.gl/eZCALj

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies