Nova publicació de RedAGE

209_RedageVol5
Publicacions

Nova aportació de la RedAGE, titulada "Relació dels centres educatius d'ensenyament secundari amb l'entorn a Iberoamèrica".

Aquesta aportació recull la visió de 46 especialistes de tretze països iberoamericans sobre les formes d'entendre i promoure la relació dels centres educatius amb l'entorn . Situats en l'ensenyament secundari (i en la franja d'edat de 15 a 18 anys ) , es tracta de delimitar la manera com es connecta la vida interna i la vida externa del centre educatiu , presentant els models que s'utilitzen, les estratègies d'intervenció i les experiències més significatives en cadascun dels països.

Les aportacions no busquen tant revisar la vinculació dels centres educatius entre si com d'analitzar fonamentalment les vinculacions amb la comunitat i les organitzacions que acull ( associacions , empreses , organitzacions governamentals o no governamentals significatives , ... ) . Sobre això , una part dels escrits recullen experiències i estratègies que concreten la relació que estudiem . Esperem sigui així un suport per als estudiosos de la temàtica , però també aporti continguts que ajudin als directius a millorar la seva gestió de les relacions externes.

L'orientació dels escrits a l'anàlisi organitzatiu ia la funció dels directius com a promotors de les relació amb la comunitat té a veure amb les finalitats i objectius de la RedAGE , també amb el convenciment per part dels que escriuen que l'ordenació que es faci del context d'intervenció i l'actuació dels directius és fonamental per obtenir i mantenir les respostes més idònies a les exigències del medi sociocultural -econòmic.

La seva realització es vincula a la trobada d'especialistes de la RedAGE realitzat en el mes de març de 2013 a La Pau. Allà, els representants de les organitzacions membres van presentar i debatre , durant el mateix , documents sobre la temàtica de la vinculació escola i entorn , en els seus respectius països , que constitueixen la base sobre la qual s'han realitzat les aportacions definitives que recull el present text.

Es cobreix així i de nou un propòsit fonamental de la Xarxa AGE , com és el de fomentar l'intercanvi d'experiències , la promoció del coneixement sobre administració i gestió educativa i la reflexió sobre la pràctica de la gestió . La finalitat última és la de millorar el funcionament dels centres educatius ( i , a través d'ells , dels sistemes educatius ) , procurant siguin de qualitat i un instrument per al canvi professional i social.

Accés a la publicació completa: http://goo.gl/xUNYHZ

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies