Nova Publicació

216_Opusculos
Publicacions

El projecte ACCEDES presenta la publicació "Accés, permanència i sortida a la Universitat de Col·lectius Vulnerables a Llatinoamèrica. Intervenir i canviar la realitat"

L'accés i permanència a la universitat no ofereix, ara per ara, les mateixes oportunitats a tots els ciutadans que estan en condicions de realitzar estudis superiors. Raons econòmiques, culturals, socials o de gènere castiguen d'una manera significativa a determinats col lectius, que veuen minvades les seves possibilitats de realització i de promoció personal i social.

Aquesta aportació, complementària a una altra ja editada anteriorment (http://goo.gl/LdkuoZ), recull d'una manera sintètica orientacions i recursos per planificar i gestionar la intervenció amb col·lectius vulnerables a la universitat. Organitzada per opuscles conté, d'una banda, unes orientacions generals sobre els processos de canvi i la manera com es poden afrontar; de l'altra, aporta en vuit opuscles diferents orientacions específiques i estratègies per a la intervenció amb els col·lectius més presents a les universitats: indígenes, dones, discapacitats, minories, no habituals, estudiants de zones rurals, emigrants i col·lectius amb un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) molt baix.

Es tracta, en síntesi, de donar suport al desenvolupament d'una universitat la missió i objectius s'orienten a promoure la inclusió de tots els estudiants i, especialment, d'aquells que es troben en una situació de vulnerabilitat i que poden posar en evidència la capacitat o incapacitat del sistema universitari per aconseguir l'equilibri entre qualitat i equitat.

El Projecte ACCEDES (http://edo.uab.cat/accedes), finançat per la Unió Europea, contribueix així a assolir el segon dels seus objectius específics previstos: "Contribuir al desenvolupament organitzacional de les institucions d'educació superior en l'aplicació de les accions de millora en l'accés, excel·lència acadèmica i fase de graduació". És, d'alguna manera, una de les seves aportacions a la millora de la inclusió en l'educació superior a Llatinoamèrica. Esperem que el seu contingut serveixi a les metes assenyalades pel Projecte i contribueixi a millorar la situació dels col·lectius vulnerables en aquestes institucions.

Descarregar publicació completa: http://accelera.uab.cat/documents_edo/pdf/ACCEDES2014_Estrategias.rar

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies