Nou número revista Perspectiva Educacional

141_Perspectiva
Publicacions

En aquest número de la revista 5 membres del grup EDO-UAB han participat presentant dos articles sobre temàtiques vinculades a l’organització educativa.

La Revista Perspectiva Educacional és una publicació periòdica de la Pontifícia Universitat Catòlica de Valparaíso (Xile) especialitzada en la difusió especialitzada de resultats de recerca i reflexions sobre l’àmbit de la formació i inicial i continuada del professorat.

El volum 52 (1), recentment publicat, ha estat dedicat a l’anàlisi de les Institucions educatives com a organitzacions en les que es gestiona la vida institucional, afectant tant a l’àmbit del currículum, com el dels recursos i la seva gestió. Així doncs, aquest número aporta informació i coneixement actualitzat fruit de recerques i estudis sobre organització i gestió escolar. El focus principal s’ha centrat en les variables i factors que incideixen sobre la cultura, l’eficiència, la qualitat i l’èxit dels establiments educatius.

En el marc d’aquesta publicació l’EDO ha presentat dues propostes que es troben disponibles en accés obert. Aquestes són:

RETOS EN LA GOBERNANZA DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, elaborada por Joaquín Gairín y Diego Castro y en el que s’aprofundeix en els reptes als que ha de fer front el sistema de governança universitària a Espanya centrant-se en tres aspectes bàsics: l’Autonomia institucional, la Participació en el govern i la rendició de comptes. Per a més informació: http://goo.gl/1s4vy

HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO, elaborada per José Luís Muñoz, David Rodríguez i Aleix Barrera, i en la que s’analitzen propostes com el treball en xarxa, els plans educatius d’entorn, la col·laboració entre escoles, municipi i famílies, la planificació estratègica i les cartes de serveis, que possibiliten una millor relació entre les organitzacions educatives i l’entorn. Per a més informació: http://goo.gl/hj3ah

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies