Màster Interuniversitari en Analista d’Intel•ligència

99_Master_Inteligencia
Formació

Amb la voluntat de respondre a la demanda creixent del sector públic i privat, el Màster en Analista d’Intel·ligència té un caràcter professional i està destinat a dotar dels coneixements i habilitats per a exercir la professió d’analista.  Obert el període d’inscripcions.

La societat de la informació i del coneixement demanda a les institucions i a les empreses realitzar una activitat sistemàtica d’obtenció, anàlisis i difusió del coneixement especialitzat per a la presa de decisions, com a resposta als reptes derivats d’un entorn cada vegada més interconnectat i en canvi constant.

Per a satisfer aquesta demanda, és fonamental la formació de professionals capços de treball com a analistes en unitats de producció d’intel·ligència, especialment en l’àmbit de la intel·ligència econòmica i empresarial. És un fet que la possessió de bona informació i intel·ligència constitueix un factor fonamental per a l’èxit, marcant la diferència al llarg de la història entre països i empreses.

L’objectiu general del Màster en Analista d’Intel·ligència és formar a professionals capaços de treballar coma analistes en unitats de producció d’intel·ligència, serveis d’estudi, anàlisis i prospectiva o gabinets de planificació estratègica d’entitats públiques o privades, tals com empreses, organitzacions no governamentals i institucions i òrgans de les Administracions Públiques.

Aquests estudis, punt de trobada multidisciplinari, no s’ofereixen com a especialització de cap titulació en particular. Això permet que puguin accedir al Màster titulats universitaris superiors de qualsevol branca de coneixement, diplomats en estudis avançats o doctors o militars de carrera de les forces armades. Si el nombre de places ho permet, altres professionals amb experiència acreditada i formació en l’àmbit de la seguretat i la intel·ligència sense titulació universitària podran accedir al programa.

Per a més informació sobre el màster: http://www.masteranalistadeinteligencia.com/

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies