Lideratge docent per a l’aprenentatge

60_Educar47
Publicacions

Denise Vaillant, professora de la Universitat ORT-Uruguay, i col·laboradora en alguns dels projectes de l’EDO, ha coordinat el monogràfic “Lideratge docent per a l’aprenentatge” en el número 47/2 de la revista EDUCAR, publicat aquest mes de gener.

El número 47/2 de la revista Educar ha estat coordinat per Denise Vaillant i tracta sobre el Lideratge docent per a l’aprenentatge des d’una perspectiva àmplia que inclou el punt de vista de professors d’universitats de l’Argentina, Xile, Espanya i Uruguay.

En la presentació d’aquest monogràfic Vaillant destaca sobretot la importància de repensar la formació docent perquè aquesta s’orienti cap al desenvolupament de capacitats i competències per exercir un lideratge centrat en l’aprenentatge dels estudiants. En aquest sentit, manifesta que una de les dificultats més grans es que el lideratge docent no forma part de l’oferta actual de formació inicial i continua.

Aquest número d’Educar pretén contribuir a reconsiderar el lideratge docent, que s’ha transformat en una prioritat per a responsables educatius, investigadors, mestres i professors. Vol difondre alguns articles que afavoreixen el debat i que donen suport a la reflexió d’aquells que estan interessats en aquesta temàtica. Segons la coordinadora, el monogràfic constitueix una crida perquè es multipliquin les investigacions i els debats que contribueixen a identificar les pràctiques de lideratge docent que exerceixen més influència en la capacitat d’aprendre i d’emprendre dels infants i els adolescents.

El número de la revista Educar pot ser consultat íntegrament a través del següent vincle: http://ddd.uab.cat/search?cc=educar&f=issue&p=0211819Xv47n2&rg=100&sf=fpage&so=a&ln=ca  

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies