Lectura de tesis doctoral

83-TesisUDL
Formació

Maria Dolors Sans Mesalles ha llegit la tesis doctoral titulada “L'atenció a l'alumnat nouvingut en l'àmbit educatiu: De la globalitat a l'estudi de casos” dirigida per la Dra. Isabel del Arco, coordinadora del grup EDO-UDL.

Sota el títol “L'atenció a l'alumnat nouvingut en l'àmbit educatiu: De la globalitat a l'estudi de casos”, Maria Dolors Sans Mesalles ha llegit avui la tesis doctoral dirigida per la Dra. Isabel del Arco, coordinadora del grup EDO a la Universitat de Lleida. L’objectiu de la tesis ha estat analitzar, organitzar i contribuir a la resposta que s’ofereix en el procés d’acollida y atenció educativa als alumnes de recent incorporació a partir d’un conjunt d’accions reflexionades i organitzades des dels centres, amb la participació dels principals implicats.

Els membres del tribunal de tesis, conformat per Joaquín Gairín Sallán (UAB), que actuava com a president, Fidel Molina (UdL), que actuava com a secretari i Serafín Antúnez (UB), actuant com a vocal, han valorat amb la qualificació de Excel·lent Cum Laude el treball presentat.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies