L‘aprenentatge al llarg de la vida

74
Activitats

Juan Antonio López, membre del grup EDO-UGR participa en les VII Jornades de l’Associació Estatal de Programes Universitaris per a Persones Adultes (AEPUM), organitzades a La Laguna entre el dia 29 de febrer i el dia 2 de març.

La Comissió Europea ha declarat l’any 2012 com a “Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat Intergeneracional”. En aquest sentit seran diverses les activitats i actes que es programaran en cada un dels països membres, tant a nivell nacional, regional com local, que serviran per a posar de manifest que la UE està experimentant un procés de canvi demogràfic molt significatiu, doncs els seus habitants són persones que viuen vides més llargues i més saludables.

El Fòrum Universitat i Societat pretén ser una plataforma per a realitzar un balanç de la contribució de experiències espanyoles desenvolupades en les denominades, genèricament, Universitats per a Persones Grans, presents pràcticament en totes les Universitats públiques i privades espanyoles i agrupades a través de l’Associació Estatal de Programes Universitaris per a Persones Majors (AEPUM).

El professor Juan Antonio López, professor de la Universidad de Granada i membre de l’equip EDO participarà en aquest fòrum presentant la ponència “Aprenentatge al llarg d ela vida: el paper de les Universitats Populars”. López és Doctor del Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Granada. Llicenciat en Psicopedagogia i premi extraordinari de final de llicenciatura concedit per la mateixa Universitat. Desenvolupat activitats docents i recerques dins del grup de Recerca AREA (Anàlisis de la Realitat Educativa Andalusa). Les seves línies de recerca es relacionen amb les Noves Tecnologies aplicades a l’Educació i l’Educació no formal i diferenciada.

El grup EDO ha desenvolupat i desenvolupa algunes recerques vinculades amb les possibilitats d’accés de minories a la Universitat, així com de persones adultes. Revisar, al respecte, l’apartat “Projectes” d’aquesta web les fitxes del projecte “El acceso a la universidad para personas mayores y sin titulación académica”, finançat pel Ministeri d’Educació Espanyol i finalitzat l’any 2010, i el projecte “ACCEDES: El acceso y el éxito académico de colectivos vulnerables en entornos de riesgo en Latinoamérica”, actualment en curs I finançat en el marc de la convocatòria ALFA III de la Comissió Europea.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies