La formació permanent en Organització escolar

96-CIOIE
Conferències

Experts de diferents universitats analitzaran els canvis en l’orientació de la formació en organització escolar al llarg dels darrers anys.

Les transformacions socials, culturals i econòmiques, a les quals no és aliena la societat del coneixement, estan modificant les tradicionals formes de planificar i intervenir en els sistemes i organitzacions educatives; també afecten de manera molt diversa als processos formatius.

Els canvis en l’orientació de la formació (més centrada en competències), en les modalitats de impartició (presencial, “blended learning” o virtual), en les metodologies d’intervenció (amb la presència de casos i usos de les TIC) o en els nous formats (aprenentatge informal, comunitats de pràctica professional), exemplifiquen les noves transformacions.

El present simposi busca reflexionar sobre la presència i aplicació que els nous plantejaments estan tenint en la formació inicial i permanent de les persones interessades per temàtiques organitzatives. Al respecte, presenta quatre aportacions que espera donin motius per a l’aprenentatge, la controvèrsia i la generació de millores en els plantejaments que actualment s’apliquen a la formació.

El Simposi es presentarà en el marc del XII CIOIE, que recull la tradició acumulada pel coneixement i l’esforç de tants professors de l’Àrea de DOE que han consagrat la seva capacitat docent i de recerca en el camp de les organitzacions educatives els darrers anys.

El lema escollit per aquesta edició ha estat “Respostes emergents des de l’organització d’institucions educatives”, i pretén ser un espai en el que es puguin presentar nous enfocaments sobre els que tractar l’organització i gestió d’institucions educatives, amb una perspectiva oberta que permeti repensar el rol de les organitzacions educatives en ple segle XXI.

El Congrés presenta poques novetats en la seva estructura, que segueix suportant-se per les conferències plenàries (tres professors forans), simposis, (5 x 4 = 20 intervencions), comunicacions i pòsters. Potser sigui necessari subratllar la sobrietat en les despeses i l’ús de la modalitat d’inscripció virtual que permetrà arribar a un públic més ampli.

Per a més informació: http://www.cioie.es

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies