I Esdeveniment obert del Projecte ACCEDES

PUCP
Activitats

Entre els dies 7 a 9 d'octubre té lloc a la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú (Lima, Perú) l'esdeveniment de coordinació i difusió del projecte ACCEDES .

L’esdeveniment de coordinació i difusió de ACCEDEIXES " Accés i èxit acadèmic de col · lectius vulnerables en entorns de risc a Llatinoamèrica" ( DCI-ALA/2011/232 ) ha de servir per concretar validar les estratègies de Desenvolupament Organitzatiu que han estat elaborant durant setmanes les diferents institucions que participen en el projecte . La finalitat d'aquestes estratègies ha de ser la de donar resposta a les necessitats que presenten els col · lectius vulnerables en els diferents contextos institucionals i regionals .

Així mateix , participaran en aquesta reunió responsables de totes les institucions involucrades en el projecte ( sòcies i col · laboradores ) per tal de definir conjuntament que les vies per a assegurar la viabilitat econòmica i temporal de les propostes generades en el marc del projecte . També per generar les sinèrgies oportunes a nivell intern per afavorir la posada en pràctica de les estratègies proposades per tal de validar la seva efectivitat en els contextos de referència .

Finalment , el desenvolupament d'aquest esdeveniment comptarà també amb la realització d'un Seminari Internacional que comptarà amb la presència d'experts i polítics d'àmbit regional i internacional la finalitat serà la de discutir sobre els resultats preliminars del projecte i dilucidar propostes d'acció i sinergies amb altres projectes i activitats que es troben ja en procés de desenvolupament al territori . També serà una via per difondre i visibilitzar el treball desenvolupat en el marc de ACCEDES al llarg de dos anys de treball intens .

De forma coherent amb les activitats proposades , aquest esdeveniment comptarà amb la participació de totes les institucions participants en el projecte , a més de disposar d'un espai obert a la comunitat universitària d'America Llatina amb la finalitat d'aportar els seus punts de vista i reflexions entorn al accés , permanència i sortida dels estudiants universitaris provinents de col · lectius vulnerables .

Per a més informació : http://accelera.uab.cat/accedes/evento_peru/

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies