Georgeta Ion participa a ICSEI 2024

La professora Georgeta Ion va presentar el projecte EIPSI, cofinançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea al Congrés ICSEI 2024 celebrat a Dublin.

El dimarts 9 de gener, la coordinadora del projecte EIPSI, Georgeta Ion, va presentar el projecte a través de la conferència titulada “Els professors i els líders escolars van percebre els beneficis, els costos i la importància de la pràctica educativa basada en la investigació per a la inclusió: coneixements de Catalunya, Polònia i Anglaterra” juntament amb els professors Marta Kowalczuk-Waledziak i Chris Brown al Congrés ICSEI 2024 celebrat a Dublin. El projecte EIPSI és cofinançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea. 

L’article examina la participació dels professors i els líders escolars en la pràctica educativa basada en la recerca que donen suport a l’educació inclusiva. Es refereix a la utilització de la investigació acadèmica per part de professors i líders escolars per informar les seves metodologies d’ensenyament, processos de presa de decisions, enfocaments de lideratge i desenvolupament professional continu.

El projecte EIPSI tenia com a objectiu dissenyar, crear prototips i provar solucions innovadores per a professors i parts interessades (com a consellers educatius, inspectors, administradors públics, delegats) per millorar l’equitat i inclusió dels estudiants mitjançant l’ús de Pràctiques basades en evidència.

Per a més informació del projecte EIPSI visita la seva pàgina oficial.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies